Tıbbi Mümessillik, “İlaç Mümessiliği” olarak da bilinmektedir. Tıbbi Mümessiller, bağlı bulundukları firmaların ürettikleri ilaçları gerek doktorlara gerekse eczacılara tanıtmakla görevlidirler.

Tıbbi Mümessiller (İlaç Mümessilleri) sağlık sektörünün en önemli çalışanlarındandır. Değişen ve gelişen teknolojik şartlarda üretilen ilaçlar doktorlara doğru şekilde tanıtılmalıdır. Bu sayede doktorlar da doğru etkin maddeleri içeren ilaçları hastalarına reçete edebilirler.

Bu eğitimimiz, ilaç sektöründe Tıbbi Mümessil (İlaç Mümessili) olarak çalışmakta olan ya da çalışmayı planlayan kişilere fayda sağlamayı hedeflemektedir.

Süre: ~40 Saat

Program İçeriği
 • İşletme Faaliyetleri
 • Üretim ve Yönetim
 • Üretim Yönetimi
 • Stok Kontrolü
 • Pazarlama Yönetimi
 • Ürün
 • Dağıtım Kanalları
 • Fiyatlama
 • Tutundurma
 • Finans Yönetimi
 • İletişim
 • Etkili İletişim
 • İletişim Türleri
 • İletişim Araçları
 • Kendini Tanıma
 • Kendini Geliştirme
 • İletişimde Kuralalar
 • İş Hayatında İlişkiler
 • Etkinlikler
 • Temel Farmakoloji Kavramları
 • İlaç
 • İlaç Kaynakları
 • İlaçların Sınıflandırılması
 • İlaçların Adlandırılması
 • İlaçların Farmasötik Şekilleri
 • İlaçların Veriliş Yolları
 • Lokal Uygulama Yolları
 • Sistemik Uygulama Yolları
 • Farmakokinetik
 • Farmakodinami
 • İlaç Etkileşimleri
 • İlaçların Etkilerini Değiştiren Faktörler
 • Dayanıksızlık Reaksiyonları
 • İlaç Bağımsızlığı
 • Akut Zehirlenme Tedavisi
 • Reçete
 • Reçete Çeşitleri
 • İlaç Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Kelime İşlemci
 • Elektronik Tablolama
 • Sunu Hazırlama
 • Proje Hazırlama
 • Meslek Ahlakı
Tıbbi Mümessillik Sertifika Programı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BAŞVURU İÇİN BENİ ARAYIN!