Ekonomik faaliyetlerde bulunan tüm kuruluşların mali nitelikteki işlemlerini ve olayları para ile ifade edilmiş şekilde kaydeden, sınıflandıran, özetleyerek rapor eden ve sonuçlarını yorumlayan ve analiz eden bir bilim dalıdır.

Muhasebe finansal işlemleri kayıt altına aldığı gibi, devlete karşı sorumluluk niteliğinde olan vergi ve sosyal güvenlik gibi işlemleri de kurum tarafında kayıt altına planlar, yine devletin ilgili birimlerine iletir ve gerekli ödemelerin yapılmasını sağlar.

Bu eğitimimizde, kuruluşların muhasebe ve finansman gibi birimlerinde çalışmayı planlayan kişilere fayda sağlamak hedeflenmiştir.

Süre: ~50 Saat

Program İçeriği

GENEL MUHASEBE

 • Ticari Defter ve Belgeler
 • İşletme Defteri
 • Serbest Meslek Kazancı Defteri
 • Yevmiye Defteri
 • Büyük Defter ve Mizan
 • Bilanço
 • Envanter İşlemleri
 • Gelir Tablosu
 • Beyannameler
 • Perakende Satış Belgeleri
 • Fatura ve İrsaliye
 • Fatura Yerine Geçen Belgeler
 • Türk Ticaret Kanununda Yer Alan Belgeler
 • Kaynak Hesapları
 • Varlık Hesapları
 • Diğer Kurum İşlemleri
 • Vergi Dairesi İşlemleri
 • İş-Kur, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşlemleri
 • Ticaret Sicil İşlemleri
 • Mesleki Kuruluş İşlemleri
 • Sosyal Güvenlik – I
 • Sosyal Güvenlik – II
 • Belediye İşlemleri
 • Menkul Kıymetler
 • Muhasebe Uygulaması

MALİYET MUHASEBESİ

 • Ürün ve Hizmet Maliyeti
 • Maliyet Kayıtları

ŞİRKETLER MUHASEBESİ

 • Şahıs Şirketleri
 • Sermaye Şirketleri
 • Kooperatifler
 • Şirket Kapanış İşlemleri
Muhasebe Sertifika Programı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BAŞVURU İÇİN BENİ ARAYIN!