Eğitimcilerin birincil görevi öğretmektir. Öğretmek ise bir sanattır! Her sanat dalında olduğu gibi eğitimle öğretme sanatı da geliştirilebilmektedir. Eğitilmiş bir eğitimci, şüphesiz ki bildiklerini aktarmada çok daha başarılıdır ve eğitim alanların beklentilerini daha etkin şekilde karşılayabilmektedir.

Eğitimenler, yetkinliklerini geliştirmelidir. Bu şekilde eğitim alanlara en verimli performansı sergileyebilecektir. Verimli şekilde eğitim alan kişilerin de doğrudan iş hayatındaki başarıları olumlu yönde etkilenecektir.

Bu eğitimimizde, “Eğitimci” olarak çalışan ya da bu alanda kariyer yapmak isteyen kişilere fayda sağlamak hedeflenmektedir.

Süre: ~20 Saat

Program İçeriği
 • Öğrenme
 • Bilgiyi İşleme
 • Bilgi Depoları
 • Duygusal Kayıt
 • Bellek
 • Süreç ve Algı
 • Tekrar ve Kodlama
 • Unutma ve Geri Getirme
 • Öğrenmeyi Öğrenmek
 • Öğrenme Stratejileri
 • Tekrar Stratejileri
 • Anlamlandırma Stratejileri
 • Örgütleme Stratejileri
 • Anlamayı İzleme Stratejileri
 • Duyuşsal Stratejiler
 • Öğrenme Stilleri
 • Zeka ve Çoklu Zeka
 • Zeka Türleri
 • Eğitimcinin Eğitimi Nedir
 • Pedagoji
 • Andragoji
 • Sinergoji
 • Eğitim Planlama
 • Eğitime Hazırlama
 • Eğitim Teknikleri
 • Sunum ve Sunum Araçları
 • Sunum Heyecanı
 • Özgüven
 • TRAC
 • İmaj
 • Eğitim Sırası
 • İletişim Süreci
 • İntiba
 • Kişilik Tipleri
 • Eğitimcinin Beden Dili
 • Oturma Şekilleri
 • Yetişkin Eğitimi
 • Yetişkin Eğitiminde Amaç
Eğitimcinin Eğitimi Sertifika Programı
BAŞVURU İÇİN BENİ ARAYIN!